Čempionų lygos “Tough Calls”: 1-5 reguliariojo sezono savaitės

Basketball Champions League (BCL), kurioje teisėjauja ir trys lietuviai, kas savaitę išleidžia rubriką “Tough Calls”, kurioje pateikiami ekspertų komentarai ir pastabos apie rungtynių metu įvykusius epizodus, siekiant gerinti teisėjų sprendimų supratimą bei skaidrumą prieš fanų bendruomenę.

Žemiau dalinamės pastarųjų penkių savaičių BCL “Tough Calls” medžiaga.

1 SAVAITĖ

1 SITUACIJA: Į KOMANDOS GYNYBOS ZONĄ GRĄŽINTAS KAMUOLYS

Juodų Nr.3 atlieka ilgą perdavimą iš savo komandos gynybos į puolimo zoną. Baltų Nr. 31 pašoka savo komandos puolimo zonoje, apvaldo kamuolį ore ir tuomet nusileidžia į savo komandos gynybos zoną. Teisėjai leidžia žaisti toliau.

Taisyklių 30.1.2. Komanda, valdanti žaidžiamą kamuolį savo puolimo zonoje laikoma neteisėtai grąžinusia jį į savo gynybos zoną, jei šios komandos žaidėjas yra paskutinis, palietęs kamuolį savo puolimo zonoje ir po to kamuolį pirmasis paliečia tos pačios komandos žaidėjas, kuris:

• bet kuria kūno dalimi liečia savo komandos gynybos zoną,
• po to, kai kamuolys paliečia šios komandos gynybos zoną.
Šie apribojimai galioja visose situacijose komandos puolimo zonoje, taip pat ir įmetant kamuolį iš užribio.

Tačiau šie apribojimai negalioja žaidėjui, kuris, pašokęs savo komandos puolimo
zonoje, naujai apvaldo kamuolį ore, nustatydamas naują, savo komandos
kamuolio valdymą ir po to nusileidžia su kamuoliu rankose savo komandos
gynybos zonoje.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas.

2 SITUACIJA: Į KOMANDOS GYNYBOS ZONĄ GRĄŽINTAS KAMUOLYS

Žalių Nr.55 meta iš trijų taškų zonos. Kamuolys atšoka nuo lanko, žalių Nr.45 pamuša kamuolį į savo komandos gynybos zoną, kur jį vėl apvaldo žalių Nr.55. Teisėjai leidžia žaisti toliau.

Taisyklių 30.1.2. Komanda, valdanti žaidžiamą kamuolį savo puolimo zonoje laikoma neteisėtai grąžinusia jį į savo gynybos zoną, jei šios komandos žaidėjas yra paskutinis, palietęs kamuolį savo puolimo zonoje ir po to kamuolį pirmasis paliečia tos pačios komandos žaidėjas, kuris:

• bet kuria kūno dalimi liečia savo komandos gynybos zoną,
• po to, kai kamuolys paliečia šios komandos gynybos zoną.

Taisyklių 14.1.3. Komandos kamuolio valdymas baigiasi, kai:
• kamuolį perima ir valdo varžovas;
• kamuolys tampa nežaidžiamas;
• atliekant metimą į krepšį arba baudų metimus, žaidėjas išleidžia
kamuolį iš rankų.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas. Žalių komanda prarado kamuolio valdymą kai kamuolys paliko Nr.55 rankas metant į krepšį ir apvaldė jį vėl tik tuomet, kai kamuolys vėl buvo Nr.55 rankose. Legalu.

3 SITUACIJA: Į KOMANDOS GYNYBOS ZONĄ GRĄŽINTAS KAMUOLYS

Žalių komanda valdo kamuolį savo puolimo zonoje. Žalių Nr.7 atlieka perdavimą, kurį, paliesdamas kamuolį, sutrukdo geltonų Nr.11. Žalių Nr.55 vėl paliečia kamuolį ir jį susigrąžina savo komandos gynybos zonoje.

Išvada: neteisingas teisėjų sprendimas. Žalių Nr.55 yra paskutinis žaidėjas, lietęs kamuolį savo komandos puolimo zonoje ir pirmas žaidėjas, palietęs kamuolį savo komandos gynybos zonoje. Tai yra pažeidimas.

4 SITUACIJA: PAPRASTA AR NESPORTINĖ PRAŽANGA

Baltų Nr.32 apvaldo kamuolį ir pradeda greitą puolimą. Raudonų Nr.14 nelegaliai kontaktuoja į jį ir teisėjai fiksuoja pražangą.

Taisyklių: 37.1.1. Nesportinė pražanga – tai žaidėjo kontaktinė pražanga, kuri teisėjo nuomone, yra:
• nereikalingas besiginančiojo žaidėjo kontaktas, siekiant sustabdyti greitą
varžovų komandos ataką, pereinant iš gynybos į puolimą;

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas. Raudonų Nr.14 bandė išmušti kamuolį, tačiau nelegaliai kontaktavo ranka prieš varžovą. Tai paprasta pražanga.

5 SITUACIJA: PAPRASTA AR NESPORTINĖ PRAŽANGA

Juodų Nr.10 veržiasi link krepšio, kai prieš jį prasižengia baltų Nr.9. Teisėjas fiksuoja paprastą pražangą ir po trumpo pasitarimo, pražangą įvertina kaip nesportinę.

Taisyklių: 37.1.1. Nesportinė pražanga – tai žaidėjo kontaktinė pražanga, kuri teisėjo nuomone, yra:
• kontaktas su varžovu be teisėto bandymo tiesiogiai žaisti su kamuoliu, laikantis
taisyklių dvasios ir tikslo (C1);

Išvada: teisingas sprendimas. Baltų Nr.9 veiksmas koja nėra teisėtas bandymas tiesiogiai žaisti su kamuoliu. Tai yra nesportinė pražanga.

2 SAVAITĖ

1 SITUACIJA: PRAŽANGA PUOLĖJUI AR GYNĖJUI?

Baltų Nr.1 varosi kamuolį, prieš jį ginasi žalių Nr.6, teisėjas jam fiksuoja pražangą.

Taisyklių 33.14 Laikymas – tai neleistinas asmeninis kontaktas su varžovu, apribojant pastarojo
judėjimo laisvę.Šis kontaktas (laikymas) gali įvykti, naudojant bet kurią kūno dalį.

Išvada: neteisingas teisėjų sprendimas, nes nelegalų kontaktą sukūrė baltų Nr.1, suimdamas gynėjo dešinę ranką. Tai pražanga puolime

2 SITUACIJA: PRAŽANGA PUOLĖJUI AR GYNĖJUI?

Baltų Nr.1 varosi kamuolį, prieš jį ginasi žalių Nr.6, teisėjas fiksuoja pražangą puolime.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas, baltų Nr.1 analogiškai pirmas griebia gynėjo ranką.

3 SITUACIJA: PRAŽANGA PUOLĖJUI AR GYNĖJUI?

Mėlynų Nr. 12 veržiasi link krepšio, pašoka į orą, atlieka perdavimą ir įsirėžia į geltonų Nr.9. Teisėjas fiksuoja pražangą puolime.

Taisyklių 33.3. Besiginantis žaidėjas yra užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, kai:
• stovi veidu į varžovą, ir
• abi jo kojos yra ant aikštės grindų.

Taisyklių 33.6. Žaidėjas, pašokęs iš bet kurios aikštės vietos, turi teisę nusileisti į tą pačią vietą.
Jis turi teisę nusileisti ir kitoje aikštės vietoje, jeigu tiesiame kelyje tarp žaidėjo
pašokimo ir nusileidimo vietų nebuvo varžovo (-ų), bei ta vieta atsispyrimo nuo
grindų metu buvo varžovo (-ų) neužimta. Žaidėjas neturi teisės judėti ir palysti po pašokusiu į orą varžovu.

Išvada: Neteisingas sprendimas. Kai mėlynų Nr.12 pašoka į orą, gynėjas geltonų Nr.9 dar nėra užėmęs legalios gynybinės padėties. Geltonų Nr.12 turėjo būti fiksuota blokavimo pražanga.

4 SITUACIJA: ĮSIRĖŽIMO AR BLOKAVIMO PRAŽANGA?

Juodų Nr.52 veržiasi link krepšio ir kontaktuoja su Baltų Nr.25. Teisėjas fiksuoja blokavimo pražangą baltų Nr.25.

Taisyklių 33.3. Besiginantis žaidėjas yra užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, kai:
• stovi veidu į varžovą, ir
• abi jo kojos yra ant aikštės grindų.

Taisyklių 33.4. Vertindamas blokavimo/įsirėžimo situaciją, kai žaidėjas turi kamuolį, teisėjas
turi vadovautis šiais kriterijais:
•gynėjas turi būti užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, veidu į žaidėją su
kamuoliu ir abiem kojomis stovintis ant aikštės grindų;
• gynėjas gali stovėti vietoje, pašokti vertikaliai į viršų arba judėti į šoną arba atgal,
kad ištaikytų pradinę legalią gynybos padėtį;

Išvada: teisingas teisėjo sprendimas. Baltų Nr.25 nebuvo užsiėmęs legalios gynybinės padėties bei kontakto metu vis dar buvo judesyje. Blokavimo pražanga.

5 SITUACIJA: ĮSIRĖŽIMO AR BLOKAVIMO PRAŽANGA?

Juodų Nr.7 veržiasi link krepšio ir kontaktuoja į geltonų Nr.24, teisėjai fiksuoja pražangą puolime (įsirėžimas).

baltų Nr.25.

Taisyklių 33.3. Besiginantis žaidėjas yra užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, kai:
• stovi veidu į varžovą, ir
• abi jo kojos yra ant aikštės grindų.

Taisyklių 33.4. Vertindamas blokavimo/įsirėžimo situaciją, kai žaidėjas turi kamuolį, teisėjas
turi vadovautis šiais kriterijais:
•gynėjas turi būti užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, veidu į žaidėją su
kamuoliu ir abiem kojomis stovintis ant aikštės grindų;
• gynėjas gali stovėti vietoje, pašokti vertikaliai į viršų arba judėti į šoną arba atgal,
kad ištaikytų pradinę legalią gynybos padėtį;

• jei puolantis žaidėjas atsitrenkia į gynėjo liemenį, laikoma, kad gynėjas kontakto
metu toje vietoje buvo pirmas.


Išvada: teisingas teisėjo sprendimas. Gynėjas buvo užėmęs legalią gynybos poziciją, kontaktas įvyko tiesiai į gynėjo liemenį.

3 SAVAITĖ

1 SITUACIJA: PAPRASTA AR NESPORTINĖ PRAŽANGA?

Geltonų Nr.33 varosi kamuolį greitame puolime, įvyksta konktaktas su raudonų Nr.15, teisėjas fiksuoja paprastą pražangą raudonų Nr. 15.

Taisyklių 33.9 Blokavimas – tai neleistinas asmeninis kontaktas, trukdantis varžovui judėti su kamuoliu arba be jo.

Taisyklių: 37.1.1. Nesportinė pražanga – tai žaidėjo kontaktinė pražanga, kuri teisėjo nuomone, yra:
• nereikalingas besiginančiojo žaidėjo kontaktas, siekiant sustabdyti greitą varžovų komandos ataką, pereinant iš gynybos į puolimą (C3);

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas skirti paprastą pražangą. Raudonų Nr.15 kontaktas yra nelegalus, tačiau neatitinka nesportinei pražangai keliamų kriterijų, nes gynėjas bėgo natūraliai, niekaip neištiesė kojos, norėdamas tyčia sukliudyti varžovą.

2 SITUACIJA: BLOKAVIMO PRAŽANGA

Juodų Nr.20 veržiasi link krepšio, pelno 2 taškus ir žaidimas tęsiasi.

Taisyklių 33.9 Blokavimas – tai neleistinas asmeninis kontaktas, trukdantis varžovui judėti su kamuoliu arba be jo.

Taisyklių 33.4 Gynėjas, užėmęs teisingą pradinę gynybos padėtį, gali judėti dengdamas savo
varžovą. Jis negali ištiestomis rankomis, pečiais, klubais ir kojomis trukdyti varžovui pro jį judėti.

Išvada: neteisingas teisėjų sprendimas, turėjo būti fiksuota blokavimo pražanga metimo metu, įskaityti 2 taškai ir duotas mesti vienas baudos metimas.

3 SITUACIJA: PAPRASTA AR NESPORTINĖ PRAŽANGA?

Geltonų Nr.17 veržiasi link krepšio, prieš jį prasižengia mėlynų Nr.21. Teisėjas fiksuoja pražangą ir iškart pakelia ją iki nesportinės pražangos.

Taisyklių 37.1.1. Nesportinė pražanga – tai žaidėjo kontaktinė pražanga, kuri teisėjo nuomone, yra:

• perdėtai stiprus kontaktas į varžovą, kurį sukelia žaidėjas bandydamas žaisti kamuoliu (C2);

Išvada: teisingas teisėjo sprendimas. Gynėjo sukeltas kontaktas atitinka vieną iš nesportinės pražangos kriterijų.

4 SITUACIJA: NETEISINGAS KAMUOLIO LIETIMAS METIMO į KREPŠĮ METU

Taisyklių 31.2.1. Kamuolys yra neteisingai liečiamas metimo į krepšį metu, jeigu žaidėjas
liečia kamuolį, kuris yra visas virš lanko ir:
• leidžiasi į krepšį, arba
• po to, kai kamuolys palietė krepšio lentą.

Išvada: teisingas teisėjo sprendimas įskaityti du taškus, nes kamuolys jau leidosi į krepšį, kai jį palietė mėlynų Nr.15

5 SITUACIJA: PRAŽANGA METIMO METU

Taisyklių 33.2 Kai žaidėjas praranda savo vertikalią poziciją (cilindrą) ir kontaktuoja kūnu su
varžovu, kuris jau buvo užėmęs savo vertikalią padėtį (cilindrą), dėl įvykusio
kontakto yra kaltas vertikalią padėtį (cilindrą) praradęs žaidėjas.

Išvada: teisingas teisėjo sprendimas skirti pražangą. Geltonų Nr.23 palieka savo cilindrą ir kontaktuoja į puolėją kūnu.

4 SAVAITĖ

1 SITUACIJA: ŽINGSNIAI, BLOKAVIMO PRANŽANGA

Taisyklių 25.2.1 Sugavęs kamuolį žaidėjas ir pradėdamas kamuolio varymą turi išleisti
kamuolį iš rankų (-os) prieš antrąjį savo žingsnį;

Taisyklių 33.4. Vertindamas blokavimo/įsirėžimo situaciją, kai žaidėjas turi kamuolį, teisėjas
turi vadovautis šiais kriterijais:
•gynėjas turi būti užėmęs pradinę teisingą gynybos padėtį, veidu į žaidėją su
kamuoliu ir abiem kojomis stovintis ant aikštės grindų;
• gynėjas gali stovėti vietoje, pašokti vertikaliai į viršų arba judėti į šoną arba atgal,
kad ištaikytų pradinę legalią gynybos padėtį;

• jei puolantis žaidėjas atsitrenkia į gynėjo liemenį, laikoma, kad gynėjas kontakto
metu toje vietoje buvo pirmas.

• judėdamas, kad būtų išlaikyta teisinga pradinė gynybinė padėtis, gynėjas gali
trumpam atitraukti vieną arba abi kojas nuo aikštės grindų, judėdamas į šoną
lygiagrečiai varžovo arba traukdamasis nuo jo, bet tik nejudėdamas link
valdančio kamuolį varžovo;

Išvada: pirma, neteisingas teisėjų sprendimas vertinant baltų Nr.0 kamuolio varymą – turėjo būti fiksuotas žingsnių pažeidimas, kadangi žaidėjas atkėlė atraminę koją prieš išleisdamas kamuolį iš rankų. Tuomet fiksuota blokavimo pražanga juodų Nr.5 – teisingas sprendimas, nes gynėjas šiuo atveju yra atsakingas už nelegalų kontaktą, kuris įvyko ne į liemenį (krūtinę).

2 SITUACIJA: TRUKDYMAS ĮMESTI Į KREPŠĮ

Taisyklių 31.2.4. Trukdymas įmesti kamuolį į krepšį yra tuomet, kai:
• žaidėjas liečia krepšį ar lentą, kai kamuolys, mestas į krepšį, metimo metu
arba paskutinio baudos metimo metu, liečia lanką;
• atlikus baudos metimą, po kurio bus vykdomas kitas baudos metimas (-ai),
žaidėjas paliečia kamuolį, krepšį ar lentą, kol kamuolys turi galimybę įkristi į krepšį;
• žaidėjas prakiša iš apačios pro lanką ranką ir paliečia kamuolį;
• gynėjas liečia kamuolį ar krepšį, kai kamuolys yra krepšyje, taip sutrukdydamas kamuoliui praskrosti krepšį;
• žaidėjas sukeldamas vibraciją pajudina lentą ar grybšteli krepšį ir tai, teisėjo
nuomone, sutrukdo kamuoliui įkristi į krepšį arba padeda jam atsidurti krepšyje

• žaidėjas sugriebia lanką / krepšį, norėdamas žaisti kamuoliu.

Išvada: teisingas teisėjo sprendimas įskaityti taškus.

3 SITUACIJA: BLOKAVIMO PRAŽANGA

Taisyklių 33.6 Žaidėjas neturi teisės judėti ir palysti po pašokusiu į orą varžovu.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas, žalių Nr.7 sukėlė kontaktą užvertamas kelią link krepšio baltų Nr. 21, kai šis jau buvo pašokęs į orą. Blokavimo pražanga.

4 SITUACIJA: PAPRASTA AR NESPORTINĖ PRAŽANGA?

Juodų Nr. 11 atlieka perdavimą greitajame puolime juodų Nr.5, tuo metu baltų Nr.13 laiko juodų Nr.5 dar prieš šiam pagaunant kamuolį. Tuomet puolėjas pagauna kamuolį ir pelno taškus. Teisėjai taškų neįskaito ir skiria nesportinę pražangą baltų Nr. 13.

Taisyklių 37.1.1. Nesportinė pražanga – tai žaidėjo kontaktinė pražanga, kuri teisėjo nuomone,
yra:

• (C4) neleistinas besiginančiojo žaidėjo kontaktas iš už varžovo nugaros arba šono, siekiant sustabdyti greitą varžovų komandos žaidėjo prasiveržimą link varžovų krepšio, kai tarp besiveržiančio link varžovų krepšio puolančios komandos žaidėjo ir krepšio, nėra besiginančios komandos žaidėjų ir:
̶ besiveržiantis link varžovų krepšio žaidėjas valdo kamuolį, arba
̶ besiveržiantis link varžovų krepšio žaidėjas bando apvaldyti kamuolį, arba
̶ kamuolys yra išleistas iš perdavimą besiveržiančiam link varžovų krepšio žaidėjui atliekančio žaidėjų rankų.
Tai taikoma iki to momento, kai puolantysis žaidėjas pradeda metimo į krepšį veiksmą.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas. Baltų Nr.13 pražanga padaryta dar prieš tai, kai puolėjas galėjo pagauti kamuolį ir pradėti metimo veiksmą. Kadangi pražanga atitinka nesportinės pražangos kriterjų (C4), teisėjai pasielgė teisingai, skirdami nesportinę pražangą.

5 SAVAITĖ

1 SITUACIJA: ŽINGSNIAI IR PRAŽANGA

Raudonų Nr.00 perima kamuolį ir pradeda greitą puolimą, teisėjai fiksuoja pražangą baltų Nr.5, o po to skiria techninę pražangą baltų komanos vyr. treneriui.

Taisyklių 25.2.1 Žaidėjas, kuris pagauna kamuolį judėdamas ar užbaigdamas kamuolio varymą,
gali žengti du žingsnius prieš sustodamas, perduodamas kamuolį ar mesdamas kamuolį į krepšį.

Taisyklių 34.1.1. Asmeninė pražanga yra žaidėjo nelegalus kontaktas su varžovu, nesvarbu,
ar kamuolys yra žaidžiamas ar nežaidžiamas.

Išvada: neteisingi teisėjų sprendimai. Raudonų Nr.00 pažeidė žingsnių taisyklę, nes baigė kamuolio varymą kai jo dešinė koja buvo ant grindų ir tuomet padėjo tris žingsnius prieš atlikdamas metimą. Tuomet, baltų Nr.5 nesukūrė jokio nelegalaus kontakto, tik išmušė kamuolį iš puolėjo rankų. Po šių dviejų teisėjų klaidų, svečių komandos vyr. treneris buvo nubaustas technine pražanga.

2 SITUACIJA: PRAŽANGA PUOLIME

Taisyklių 33.1 Puolantis žaidėjas negali ištiesti kojų ar rankų už savo cilindro ribų ir sukelti neteisėtą kontaktą su gynėju, kad neteisėtai įgautų papildomos erdvės.

Išvada: teisingas teisėjų sprendimas skirti pražangą puolime, nes puolėjas nelegaliai ranka prisidengia nuo gynėjo, iškišdamas ją iš savo cilindro tam, kad nebūtų blokuotas.

3 SITUACIJA: SMURTINIS ELGESYS / DISKVALIFIKACINĖ PRAŽANGA

Violetinių komanda išmetinėja kamuolį iš užribio iš už galinės linijos. Prieš priimdamas kamuolį, violetinių Nr.44 iškiša ranką iš savo cilindro, smūgiuodamas alkūne baltų Nr.10. Teisėjas fiksuoja pražangą puolime, tuomet teisėjų komanda susitinka ir nusprendžia šį veiksmą įvertinti kaip nesportinę pražangą. Galiausiai, teisėjai nusprendžia pasinaudoti skubaus pakartojimo sistema (SPS), kad įvertintų, ar šis pražanga nebuvo smurtinis veiksmas, vertas diskvalifikacinės pražangos. Po peržiūros, teisėjai pasilieka prie pirminio sprendimo – nesportinė pražanga.

Taisyklių 38.1.1. Diskvalifikacinė pražanga yra bet koks ypatingai grubus, nesportinis žaidėjų,
vyr.trenerio, vyr.trenerio padėjėjų, atsarginių žaidėjų, išsibaudavusių žaidėjų ar
asmenų, kuriems leidžiama sėdėti ant komandos suolo, elgesys.

Taisyklių 38.2.1. Rungtynių metu gali pasitaikyti smurtinio elgesio atvejai, neatitinkantys sportinio
elgesio dvasiai ir garbingo žaidimo principams. Šiuos veiksmus nedelsiant turi
nutraukti teisėjai ir, jei būtina, viešosios tvarkos apsaugos pareigūnai.

Išvada: neteisingas teisėjų sprendimas. Violetinių Nr.44 sukurtas kontaktas – smūgis alkūne varžovui į veido sritį – buvo grubus nesportinis veiksmas, prieštaraujantis sportiškumo ir sąžiningo žaidimo dvasiai.


Parašykite komentarą