LKF TA Istorija

Lietuvos Krepšinio Federacijos Teisėjų Asociacija (LKF TA) oficialiai įregistruota 1995 m. rugsėjo 21 d. 1945-1995 m. ji buvo vadinama Lietuvos Krepšinio Teisėjų kolegija.

Ikikarinėje Lietuvoje yra žinomi keturi FIBA tarptautinės kategorijos teisėjai:
 • Nikodemas Čerekas (kategorija suteikta 1936 m.);
 • Stanislovas Šačkus (1938 m.);
 • Mykalojus Zaroskis (1939 m.);
 • Artūras Andrulis (1939 m.).
Vėliau FIBA kategorija buvo suteikta šiems Lietuvos krepšinio arbitrams:
 • Stanislovui Stonkui (gimęs 1932 m., kategorija suteikta 1962 m.);
 • Juozui Jankauskui (1931 m./1970 m.);
 • Patrikui Buivydui (1942 m./1977 m.);
 • Juozui Storpirščiui (1947 m./1984 m.);
 • Aleksui Zakiui (1957 m./1986 m.);
 • Romualdui Brazauskui (1960 m./1987 m.);
 • Kęstučiui Pilipauskui (1958 m./1991 m.);
 • Virginijui Dovidavičiui (1964 m./1992 m.);
 • Vytautui Kukarskui (1959 m./1993 m.);
 • Tomui Jasevičiui (1977 m./2002 m.);
 • Martynui Gudui (1972 m./2004 m.);
 • Mindaugui Večerskiui (1971 m./2005 m.);
 • Jurgiui Laurinavičiui (1975 m./2007 m.);
 • Gintarui Vitkauskui (1974 m./2010 m.);
 • Rimantui Bieliniui (1978 m./2011 m.);
 • Viliui Mačiulaičiui (1978 m./2012 m.);
 • Artūrui Šukiui (1983 m./2013 m).
Šiuo metu tarptautinę licenciją turi vienuolika Lietuvos atstovų (T.Jasevičius, M.Gudas, M.Večerskis, J.Laurinavičius, G.Vitkauskas, V.Mačiulaitis, A.Šukys, G.Vilius, G.Gedvilas, J.Barkauskas ir G.Mačiulis).Paskutiniams keturiems teisėjams ši licencija suteikta šiais metais. Oficialiose tarptautinėse varžybose leidžiama teisėjauti iki 50 metų. Šiuo metu šešiems Lietuvos krepšinio komisarams yra suteikta tarptautinės kategorijos krepšinio komisaro licencija:
 • Vytautas Kukarskas (2000m.);
 • Algimantas Pavilonis (2004 m.);
 • Saulius Samulevičius (2004 m.);
 • Kęstutis Skerys (2005 m.);
 • Kęstutis Pilipauskas (2009 m.);
 • Romualdas Brazauskas (2012).
 • Juozas Jankauskas buvo pirmasis tarptautinės kategorijos krepšinio komisaras (1986-2003 m.).

 

LKF TA vienija 172 narius iš visos Lietuvos.

 

Už didelius teisėjavimo nuopelnus Lietuvos labui, penkiems teisėjams yra suteiktas Tarptautinis krepšinio garbės teisėjo vardas:
 • Raimundui Barauskui;
 • Aleksui Makulavičiui;
 • Vytautui Geštautui;
 • Vytautui Ručinskui;
 • Juozui Storpirščiui.
 •  
LKF TA du kartus per metus organizuoja teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarus. Seminarai dažniausiai vykdomi Rugsėjo ir Sausio mėnesiais.