Testų atsakymai 2020

Testo vykusio Žiemos seminaro metu (2020.01.12 Jonava) – teisingi atsakymai.

TAISYKLIŲ TESTAS

1. A1 meta iš 2-jų taškų metimo zonos. Kylantį kamuolį liečia B1, kuris atsispyrė 3-jų taškų metimo zonoje. Kamuolys įkrenta į krepšį. Turi būti įskaityti 3 tšk.

 

NE

2. A2 aktyviai dengiamas gynėjo B3 4 (keturias) sekundes. A2 išsprūsta kamuolys ir jis vėl jį pagauna. 5 sek. turi būti skaičiuojamos iš naujo.

 

NE

3. Vyr. teisėjas išmeta ginčą rungtynių pradžioje. Ginče dalyvaujantis A1 pamuša kamuolį legaliai taip, kad kamuolys išeina į užribį B komandos puolimo zonoje. B komandos atakai bus skirta 14 sek.

TAIP

 

4. A4 gavęs perdavimą netoli krepšio meta kamuolį į lentą ir jį pagauna. Po to A4 varosi kamuolį ir sustoja. Norėdamas suklaidinti varžovą A4 vėl meta kamuolį į lentą ir jį pagauna. A4 pažeidė dvigubo varymo taisyklę.

 

NE

5. Prašyti keitimo rungtynių metu yra trenerio, trenerio asistento arba paties žaidėjo, kuris keis aikštėje esntį žaidėją, atsakomybė (pareiga).

 

NE

6. Likus 10 min. iki rungtynių pradžios A3 (startinio penketuko žaidėjas) susižeidžia ir negali pradėti rungtynių. Jis keičiamas į A7. B komanda turi teisę pakeisti 1 (vieną) žaidėją.

TAIP

 

7. Likus 17 sek. iki atakos pabaigos A1 meta į krepšį. Kamuoliui esant ore B2 prasižengia prieš A2. Tai 2-oji B komandos pražanga ketvirtyje. A1 mestas kamuolys neliečia lanko. Žaidimas bus tęsiamas A komandai kamuolį išmetant iš užribio arčiausiai tos vietos, kur įvyko pražanga. A komandos atakai bus skirtos 14 sek.

TAIP

 

8. Intervalo prieš rungtynes metu A1 baudžiamas technine pražanga. Prieš ginčą, rungtynių pradžioje, bus metamas 1 baudos metimas į A komandos krepšį. B komandos treneris paskiria B6 mesti 1 baudos metimą, bet teisėjai to daryti neleidžia, nes B6 nėra startinio penketuko žaidėjas. Teisėjai pasielgė teisingai.

TAIP

 

9. A1 duoda perdavimą būdamas 3 tšk. metimo zonoje. Kamuolį liečia bet kuris žaidėjas arba kamuolys liečia grindis A komandos trijų taškų metimo zonoje. Kamuolys įkrenta į krepšį. Turi būti įskaitomi 2 tšk.

TAIP

 

10. A1 meta į krepšį. Besileidžiantį kamuolį, esantį pilnai virš lanko, tuo pačiu metu liečia A2 ir B2. Kamuolys įkrenta į krepšį. Taškai turi būti neskaitomi. Tai ginčo situacija.

TAIP

 

11. A1 būdamas savo komandos gynybos zonoje duoda perdavimą puolimo zonos link. A2 atsispyręs savo komandos puolimo zonoje ore pagauna perdavimą ir nusileidžia apžergdamas vidurio liniją. Tai legalu. 8 sek. skaičiavimas tęsiamas.

 

NE

12. Rungtynių intervalo, tarp 2-ojo ir 3-iojo ketvirčio, metu pastebima, kad A2 pelnytas 3tšk. metimas klaidingai įskaitytas kaip 2 tšk. Vyr. teisėjas instruktuoja sekretoriatą, kad klaida turi būti ištaisyta. Ar tai daryti galima?

TAIP

 

13. Po 1-ojo iš A komandai paskirtų 2 (dviejų) baudos metimų techninė pražanga skiriama B5. B komandos treneris prašo minutės pertraukėlės. Ji suteikiama tik įvykdžius visus baudos metimus.

TAIP

 

14. Iki 4 ketv. pabaigos likus 1:15 min, teisėjas parodo besiginančiam žaidėjui A1 signalą, kad nekirstų užribio linijos. Iškart po to, B komandai išsimetant kamuolį iš užribio, A1 kerta užribio liniją, siekdamas B3 sutrukdyti išsimesti kamuolį į aikštę. Teisėjas turi skirti technininę pražangą A1 už šį pažeidimą.

TAIP

 

15. A komandai liko valdyti kamuolį 6 sek. A5 meta kamuolį į krepšį ir šis įstringa tarp lanko ir lentos. Pagal pakaitinio kamuolio valdymo rodyklę kamuolys atitenka A komandai. Atakai lieka 6 sek.

 

NE

16. A1 pašoka atlikti metimą. B1 blokuoja metimą ir ranką laiko ant kamuolio. A1 ir B1 laikydami ranką ant kamuolio nusileidžia ant grindų. Tai yra žingsnių taisyklės pažeidimas.

 

NE

17. A1 baudžiamas nesportine pražanga prieš B2. Po baudos metimų B komanda kamuolį išsimes nuo kamuolio išmetimo ūselio puolimo zonoje priešais sekretoriatą. Atakai skiriamos 24 sek.

 

NE

18. B komanda esanti puolimo zonoje valdo kamuolį, kai A2 jį išmuša į užribį. Atakai likusios 5 sek. Išmetant iš užribio B2 perduodamas kamuolys B4 liečia lanką. Kamuolį apvaldo B2. B komandos atakai turi būti skirtas naujas 14 sek. laikas.

TAIP

 

19. A5 varosi kamuolį savo komandos gynybos zonoje. Atakos laikmatis rodo 19 sek. Tuo metu A komandos treneris baudžiamas technine pražanga. Po to kai B komandos žaidėjas atliks baudos metimą (už techninę pražangą), A komanda išsimes kamuolį savo komandos gynybos zonoje arčiausiai tos vietos kur buvo sustabdytas žaidimas. A komandai turi būti skiriamas naujas 24 sek. atakos laikas.

 

NE

20. A1 meta į krepšį. Besileidžiantį kamuolį numuša žaidėjas B3. Teisėjai švilpia ir įskaito metimą. A6 prašo keitimo. Keitimo suteikti negalima.

 

NE

21. Ilgosios pertraukos (intervalo) metu A1 baudžiamas nesportine pražanga prieš B2. Pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė rodo A komandos naudai. Po intervalo rungtynės bus tęsiamos taip: B2 mes du baudos metimus; B komanda išsimes kamuolį ties vidurio linija priešais sekretoriatą; B komandos atakai skiriamos 24 sek.; po išsimetimo pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė bus automatiškai persukama.

 

NE

22. Nuskambėjus 1-ojo ketvirčio pabaigos signalui A1 baudžiamas technine pražanga. Prieš 2-ąjį ketvirtį bet kuris B komandos žaidėjas mes 1 baudos metimą. Kamuolį nuo vidurio linijos išsimes ta komanda, kurios naudai rodo pakaitinio valdymo rodyklė. Atakai bus skiriamos 24 sek.

TAIP

 

23.B komanda valdo kamuollį. Iki 4 ketv. pabaigos lieka 1:13 min., o atakos pabaigos – 1sek. 84:86 B komanda pirmauja. B2 meta iš 3 tšk metimų zonos. Kamuoliui esant ore aidi 24 sek. signalas. Kamuolys neliečia lanko. Teisėjai fiksuoja 24 sek. pažeidimą kai rungtynių laikrodis rodo 1:11 min. Teisėjai turi atsatyti rungtynių laikrodį į 1:12 sek.

 

NE

24. A1 ir A2 bėga į greitą puolimą. A1 duoda perdavimą A2. A2 būdamas ore pagauna kamuolį ir nusileidžia kaire koja ant grindų, stato dešinę koją ir atkelia kairę. Neatkėlęs dešinės kojos, stato kairiąją ir pradeda varymą. Ar tai legalu?

 

NE

25. B komandai išsimetus kamuolį iš užribio savo gynybos zonoje, jį tuoj pat perima A komanda savo puolimo zonoje. Atakai turi būti skiriama 14 sek.

 

NE